FUE ve DHİ Saç Ekimi Yöntemlerinin Farkları

FUE Saç Ekimi Nedir?

Donör alanından greftlerin alınması anlamına gelen FUE terimi (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu veya yeni adıyla Foliküler Ünite Eksizyonu) maalesef sıkça hatalı kullanılmakta, başka kliniklerce bu terimler ve teknikler sıkça birbiriyle karıştırılıp yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır.

FUE saç ekimi donör bölgeden mikromotor veya manuel punch kullanılarak greftlerin teker teker alınması işlemidir. Greft alınması için bir diğer yaygın yöntem de FUT tekniğidir.

Greftler alındıktan sonra nakledilmeleri aşamasında da farklı teknikler mevcuttur. Yaygın kullanımda FUE saç ekimi, greftlerin nakledilme tekniğine bakılmaksızın bu teknikle alım yapılan tüm işlemler için kullanılmaktadır.

Bu yazımızda greft nakledilme yöntemleri DHI ve Safir Tekniğinden söz edeceğiz.

 

Greft Nakledilme Yöntemleri Nelerdir?

Greft nakledilme yöntemleri farklı türlere ayrılabilir. Bunlar başlıca; kanalların veya insizyonların ekimin başında açılması, stick-and-place tekniği, ve greftlerin implanter kalemiyle yerleştirilmesi (DHI) olarak özetlenebilir.

Kesiklerin Ekimin Başında Açılması (Safir FUE Saç Ekimi)

Smile Hair Kliniğinde standart olarak kullanılmakta olan bu yöntemle ekim bölgesine mikro bıçaklar vasıtasıyla kesiler yapılır ve kanallar açılmış olur; greftler bu önceden açılmış kanallara yerleştirilir.

Diğer greft yerleştirme yöntemlerine kıyasla bu yöntemin avantajı açılan kanal/ kesilerin derinlik, yön, yoğunluk ve dağılım açısından ayarlanabilir olmasıdır. Aynı zamanda bu yöntemle yoğun bir sonuç elde edilir.

Bu yöntemdeki en önemli unsur işlemi yapan cerrahın, kesileri dikkatlice, travmaya neden olmayacak şekilde gerçekleştirebilecek becerikli ve deneyimli olmasıdır.

Ayrıca, kesiler yapıldıktan sonra kanallarda daralmalara ve greftlerin kanallardan çıkmalarına izin vermemek adına ekimin hızlı ve doğru bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında işlemi gerçekleştiren ekibin el becerisi ve tecrübesi doğal ve yoğun bir sonuç için hayati önem taşımaktadır.

 

Stick-and-Place Tekniği

Bu yöntem, yüksek greft sayıların söz konusu oldu mega-seanslarda operasyon süresini arttırdığı için Smile Hair Klinik tarafından tercih edilmemektedir.

Daha az kanamanın görünmesi, es geçilen bölgenin olmaması, ve greftlerin ekildikleri kanallardan kanama yoluyla  daha az dışarı atılması gibi bazı avantajları olsa da, kesilerin ve greft yerleştirmenin koordineli yapılması gerektiğinden operasyon süresini ciddi anlamda arttırmaktadır.

Bu süreç tüm greftler yerleştirilene dek tekrar eder. Stick-and-Place Tekniğinde kesiler ekimle eş güdümle yapılır.

Dhi

DHI saç ekimi stick-and-place tekniğine benzerlik gösterir, bu sebeple daha az kanamanın görünmesi, es geçilen bölgenin olmaması gibi avantajlar DHI için de geçerlidir. DHI saç ekiminde de önce alım safhası vardır, FUE saç ekimi veya FUT saç ekimi tekniği ile öncelikle greftler hazırlanır.

Kanal açılan tekniklerin aksine bu yöntem de greftler özel geliştirilmiş kesici ucu bulunan implanter/ ekim kalemi (tam ismi Choi Implanter Pen) içine konularak direkt olarak nakledilir, ekimden önce kanal açılma safhası yoktur.

Bu yöntem her ne kadar başarılı olsa da değerlendirilmesi gereken bazı kriterler vardır. Hastanın az sayıda grefte ihtiyacı varsa ve ekim alanında uzun saç duruyorsa bu yöntem ekim yapılacak bölge traş edilmeden gerçekleştirilebilir.

Yine de deneyimli cerrah tarafından traş edilerek işlem yapılmasının mevcutta bulunan saç köklerine zarar verilmesini engellediği unutulmamalıdır.

DHI saç ekiminde başarıyı etkileyen diğer bir unsur implanter/ ekim kaleminin doldurulmasıdır. Greftler teker teker ekildiğinden cerrahla birlikte çalışan asistanların bu mekanik kalemi hızlıca yeni greftlerle doldurması gerekmektedir.

Bu sırada greftlerin zarar görmemesi için dikkat ve deneyim son derece önem arz etmektedir. Aksi takdirde greftler kalıcı olarak zarar görebilir. Bu nedenle cerrahın yanında çalışan asistanları denetlemesi ve eş güdümle çalışması gerekmektedir.

Teknik bir yöntem olduğu için diğer yöntemlere göre öğrenme eğrisi daha yüksektir. Bu işlem esnasında kalemleri dolduran ekibin yeterli eleman sayısında olması çok önemlidir, aksi takdirde cerraha yetişmek için acele eden ekip deneyimli olsa da greftlere zarar verecektir.

Smile Hair Klinik hastaların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak FUE saç ekimi işleminin hangi nakledilme tekniği ile yapılacağına karar verir. Seyahatinizi planlama aşamasında uzman ekibimiz tüm süreçte size rehberlik edecektir.

Smile Hair Transplant Clinic Istanbul has 4.91 out of 5 stars 4441 Reviews on ProvenExpert.com