Vücut Kılı Saç Ekimi

Vücut Kılı Saç Ekimi

Vücut Kılı Saç Ekimi; Saç ekimi, greft (Tıbbi  terminolojide transplantasyon amacıyla vücudun diğer bir kısmından ya da diğer bir vericiden alınan her doku veya organa greft adı verilir) olarak adlandırılan ve içinde saç kökleri bulunan yapıların başın arka bölgesinden alınması ve saç ekimi yapılacak bölgeye nakledilmesi yoluyla uygulanır.

Mikro FUE saç ekiminde güzel bir sonucu sağlayan en önemli faktörlerden biri ekim yapılan alandaki yoğunluktur, ekilen saçların yoğunluğu yeterli olmadığında her ne kadar diğer bütün faktörler pozitif yönde de olsa tatmin edici bir sonuç alınamaz.

Saç kaybının yoğun olduğu bazı kişilerde başın arka bölümünde/donör alanda istenilen kadar greft alımı için yeterli saç yoğunluğu bulunmayabilir. Bu noktada Vücut Kılı saç ekimi yöntemi uygulanır; bu yöntem, naklin kişinin göğüs ya da sırt bölgesinden, sakalından alınan köklerle gerçekleştirilmesini içerir.

Vücut Kılı Saç ekimi, FUE saç ekimi yöntemi ile lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Kişinin göğüs bölgesinin bu işlem için uygunluğu muayene ile belirlenir. Ense bölgesinde donör alanı çok az olan kişilerde tek başına bu yöntem uygulanarak tatmin edici bir sonuç alınamaz.

Vücut Kılı Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Vücut Kılı saç ekimi tekniği normal Fue saç ekimi ile aynıdır. Alım yapılacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. Lokal anestezi esnasında kişi ilaçların etkisi sebebi ile kendi ağrı eşiğine göre bir miktar ağrı çekebilir, bu ağrı genelde 1-2 sn. sürer.

Sonrasında ise FUE alım işlemi gerçekleştirilirken kesinlikle acı hissedilmemesi gerekir. Normal donör bölgeden yapılan alım işlemine göre süre daha kısadır. Ekim işlemi sırasında vücuttan alınan greftlerin donör bölgeden Mikro Fue yöntemi ile alınmış greftlerin arasına dağıtılması önemlidir.

Eğer vücuttan alınan greftler belirli bir bölgeye ekilir ise bu bölge vücut kıllarının normal saçtan farklı olması nedeni ile farklı ve doğal olmayan bir şekilde görülecektir.

Vücut Kıllarının Özellikleri

Vücudumuzun çeşitli bölgelerinde çok çeşitli yapıda ve dokuda kıllar mevcuttur. Bunlar saç kıllarından köklerindeki sayıları başta olmak üzere şekil ve uzunluk olarak çok farklılıklar gösterirler. Saç dışında kıllar bulundukları yere göre değişen oranda kıvırcıklık gösterirler.

Saça en yakın kıllar sakalda bulunur, genelde tekli kök yapısı barındırsalar da çok çabuk ve saç kadar çok uzayabilirler.

,Bu sebeple vücut kılı saç ekiminde ilk tercih edilen sakaldan alınan kılların naklidir ve düzgün bir planlama ile başarılı sonuçlar alınabilir. Diğer bölgelerdeki kıllar genelde daha incedir, yavaş uzarlar  ve saç ya da sakal kadar uzayamazlar bu sebeple cerrahlar mecbur kalınmadıkça bu bölgelerden nakil yapmak istemezler.

Vücut Kılı Saç Ekimi Kimlere Yapılır?

Vücut kılı ile saç ekimine karar vermek için cerrahlar bazı kriterleri göz önünde bulundurur:

-Başın arka bölümünün saç ekiminde donör bölge olarak yetersiz kaldığı kişilerde eğer vücudun başka bölgelerinden alınan kıllarla yeterli yoğunluğa ulaşılabileceği düşünülüyorsa Vücut Kılı yöntemi ile saç ekimi tedavisi gerçekleştirilebilir.

-Kişinin vücut kılı ile saç ekimine uygunluğu greftlerin alınması düşünülen bölgelerin doktor muayenesi ile belirlenir. Eğer bu bölgelerdeki kılların yoğunluğu iyi ise ve dokusu saç dokusuna yakın veya kaliteli ise cerrah vücut kılı saç ekimine onay verebilir.

Bu iki kriter aynı anda yok ise vücut kılı saç ekimi yapılmaz.

Saç Ekiminde Planlama Ve Vücut Kılı Saç Ekimine Karar Verme

Her başarılı sonuç alınan bir Safir FUE saç ekiminin arkasında operasyondan önce yapılan iyi bir planlama yatar. Saçların nakledileceği alanın yüzey büyüklüğü belirlenir ve bu alana koyulması gereken greft sayısı: istenilen greft yoğunluğuxcm2 formülü ile hesaplanır.

Donör bölgesinden alınan greft sayısı alım tamamlanmadan önce çok büyük oranda tahmin edilebilse de yine de bazen alım yapılan greft sayısına göre operasyon planını gözden geçirmek gerekebilir. Bu aşamada cerrah eğer donör bölgeden yeterli sayıda greft alınamamış ise vücut kılı saç ekimi ya da sayı yeterli ise iptali için karar verebilir.

Vücut  Kılı Saç Ekiminden Sonra Saçlarım Ne Zaman Uzar?

Vücut kılı saç ekimi ile nakledilen kıllar Fue saç ekimi sonrası ekilen saçlar gibi ilk üç haftada uzamaya başlar. Saç Ekimi operasyonundan 3-4 hafta sonra ise şok dökülme başlar ve  nakledilen saçlar neredeyse %90 oaranında kaybolur.

Operasyondan sonra dökülen yeni saçlar 6. ayda yeniden çıkmaya başlar. Sonucun %70-80 1. Yılın sonunda görülür. Tam sonucun kendini göstermesi ise 1.5 – 2. yılı bulabilir.

Smile Hair’da Vücut Kılı Saç Ekimi

Smile Hair Klinik, hastaya gerçekçi sonuçlar vadeder. Hastalar greft sayıları ve alınacak sonuç konusunda yanıltılmaz. Saç ekimi operasyonundan önce hekimler tarafından saç ekimi planlaması yapılmaktadır.

Her ne kadar işlem estetik bir operasyon olup sizin ne istediğiniz önemli olsa da doktorunuzun tavsiyelerini göz önünde bulundurmak iyi bir tercih olacaktır.

Planlama aşamasındaki en önemli noktalardan biri hastanın ense, baş, yüz, alın bölgesi değerlendirilerek ve saç kökleri incelenerek çıkarılan saç ekimi planlamasının gerçekleştirilmesi ve ne olursa olsun hastaya karşılaşabileceği olası tüm sonuçların açıklıkla anlatılıp, realistik bir beklenti içine girilmesidir.

Aksi takdirde bireyler kendilerini kandırılmış ve hüsrana uğramış hissetmektedirler. Bundan kaçınmak için profesyonel ve güvenebileceğinize inandığınız kliniklerden destek almak her zaman en iyi seçenektir.

Smile Hair Clinic saç ekim cerrahları vücut kılı ekimine karar vermek için normal donör alandan alınan greft sayısını bekler ve tüm operasyona hastanın ihtiyacı olduğu şekilde yön verir.

Saç ekiminde, operasyonda görev alacak tüm ekip üyelerinin medikal eğitim almış olması ve tüm sürecin alanında tecrübeye sahip, profesyonel hekimler tarafından yönetilmesi çok önemlidir.

Smile Hair, hastalara, operasyonun başarısını doğrudan etkileyen bu kriterler konusunda garanti sunar. Bugüne dek farklı ülkelerden binlerce hastanın tedavisi gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

Vücut Kılı Saç Ekimi Fiyatları 2024

Vücut Kılı Saç Ekimi Fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Smile Hair Transplant Clinic Istanbul has 4.94 out of 5 stars 4561 Reviews on ProvenExpert.com