Trustpilot
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
X
Bir dosyayı karşıya yükleyin

Maksimum Dosya boyutu limiti 20 MB

×

DHI vs FUE (Greft Yerleştirme Yöntemleri)

DHI vs FUE (Greft Yerleştirme Yöntemleri)
23 May 2020

DHI vs FUE (Greft Yerleştirme Yöntemleri)

Greft yerleştirme yöntemleri farklı türlere ayrılabilir. Bunlar başlıca; kesiklerin ekimin başında açılması, stick-and-place tekniği, ve greftlerin implanter kalemiyle yerleştirilmesi (DHI) olarak özetlenebilir.

Donör alanından greftlerin alınması anlamına gelen FUE terimi (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu veya yeni adıyla Foliküler Ünite Eksizyonu) maalesef sıkça hatalı kullanılmakta, başka kliniklerce bu terimler ve teknikler sıkça birbiriyle karıştırılıp yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Bu yazımızda greft yerleştirme yöntemleri DHI ve Safir Tekniğinden söz edeceğiz.

  1. Kesiklerin Ekimin Başında Açılması (MikroBıçak Safir FUE Tekniği)

Smile Hair Kliniğinde kullanılmakta olan bu yöntemle ekim bölgesine microbıçaklar vasıtasıyla kesikler atılır ve greftler bu önceden açılmış kesiklere yerleştirilir. Diğer greft yerleştirme yöntemlerine kıyasla bu yöntemin avantajı açılan kanal/ kesiklerin derinlik, yön, yoğunluk ve dağılım açısından ayarlanabilir olmasıdır. Bu yöntemdeki en önemli unsur, kesikleri dikkatlice, travmaya neden olmayacak şekilde atacak olan cerrahın bu konuda becerikli ve deneyimli olmasıdır. Ayrıca, kesikler atıldıktan sonra kanallarda daralmalara ve greftlerin kanallardan çıkmalarına izin vermemek adına ekimin hızlı ve doğru bir şekilde yapılması önem arz etmektedir.

  1. Stick-and-Place Tekniği

Bu yöntem, yüksek greft sayıların söz konusu oldu mega-seanslarda operasyon süresini arttırdığı için Smile Hair Klinik tarafından tercih edilmemektedir. Daha az kanamanın görünmesi, es geçilen bölgenin olmaması, ve greftlerin ekildikleri kanallardan daha az atılması gibi bazı avantajları olsada, kesiklerin ve greft yerleştirmenin koordineli yapılması gerektiğinden operasyon süresini ciddi anlamda arttırmaktadır. Bu süreç tüm greftler yerleştirilene dek tekrar eder. Stick-and-Place Tekniğinde kesikler ekimle eş güdümle yapılır.

  1. DHI

Bu yöntem stick-and-place tekniğine benzerlik gösterdiğinden daha az kanamanın görünmesi, es geçilen bölgenin olmaması gibi avantajlar DHI için de geçerlidir. Greftler özel bir implanter/ ekim kalemi (tam ismi Choi Implanter Pen) vasıtasıyla ekilir. Bu yöntem her ne kadar başarılı olsa da değerlendirilmesi gereken bazı kriterler vardır. Hastanın az sayıda grefte ihtiyacı varsa ve ekim alanında uzun saç duruyorsa bu yöntem traşsız olarak gerçekleştirilebilir. Ancak, hastanın ekim bölgesindeki mevcut saçı kısaysa, dikkatsiz veya deneyimsiz bir cerrahın greftlerin yerleştirilmesi sırasında, operasyonu zamanında yetiştirmek için acele ederken bu saçlara zarar vermesi olasıdır. MikroBıçak Safir FUE yöntemiyle ise yoğunluk ve dağılım ayarlanabildiğinden böyle bir sorunla karşılaşılmamaktadır.

Bir başka unsur implanter/ ekim kaleminin doldurulmasıdır. Greftler teker teker ekildiğinden cerrahla birlikte çalışan asistanların bu mekanik kalemi hızlıca yeni greftlerle doldurması gerekmektedir. Bu sırada greftlerin zarar görmemesi için dikkat ve deneyim son derece önem arz etmektedir. Aksi takdirde greftler kalıcı olarak zarar görebilir. Bu nedenle cerrahın yanında çalışan asistanları denetlemesi ve eş güdümle çalışması gerekmektedir. Teknik bir yöntem olduğu için diğer yöntemlere göre öğrenme eğrisi daha yüksektir.

Smile Hair Klinik’te yukarıda söz edilen tüm greft yerleştirme yöntemleri hastanın ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmaktadır.

 

 

Smile Hair Transplant Clinic Istanbul Hair Transplantation, Hair Restoration Surgery, Hair Transplant , FUE has 4.79 out of 5 stars 147 Reviews on ProvenExpert.com