Alopesi

Alopesi, vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan kılların herhangi bir nedenden ötürü dökülmesidir. En çok hormonlara bağlı olarak gerçekleşen Androjenik Alopesi ( AGA ) tipi görülür. Andorogenetik alopesi, erkek tipi saç dökülmesi olarak adlandırılmasına rağmen kadınları da %45 oranında etkiler.

Alopesi kendi içinde ciltte iz bırakan ( scarring alopecia ) ve ciltte iz bırakmayan (non- scarring alopecia ) olarak iki alt sınıfa ayrılır. Ciltte iz bırakan alopesi nadir görülür.

Ciltte iz bırakmayan alopesi tipleri nelerdir?

  • Androjenik Alopesi: En sık görülen alopesi tipidir. Genetik yatkınlık ve hormonlar sebebi ile oluşur. Erkeklerde yirmili yaşlarda başlayan androjenik alopesi kadınlarda büyük oranda kırklı yaşlarda başlamaktadır. Erkekler tipik olarak saçlarını ön ve yanlardan kaybetmeye başlarken, kadınlarda yılbaşı ağacı görünümü veren dökülme tipiktir.
  • Saçkıran (Alopesi Areata) : Vücudun herhangi bir bölgesinde ve belirli bir alandaki kılların dökülmesidir. Saçlı deriyi etkileyebileceği gibi kol, bacak, kaşlar gibi diğer alanları da tutabilir. Nedeni tam olarak anlaşılmasa da vücudun kendi hücrelerine karşı savunmaya geçmesi (otoimmun hastalık) ile oluştuğu düşünülmektedir. Bu sebeple görüldüğü bölgelere lokal streoid uygulanması yaygındır.
  • Travmatik alopesi: Saçların kuvvetli şekilde çekilmesi ve travmaya maruz kalması ile oluşur. Çocuklarda ve break dans yapanlarda sık görülür. Kişilerin saçlarını sürekli çektiği trichotillomania hastalığında görülen dökülme de bu tipe girer.
  • Telogen effluvium: Saçlarımız yaşamlarını bir döngü halinde sürdürür. Büyüme safhası anajen (anagen), büyümenin durma safhası katajen (katagen) ve dinlenme safhası telojen (telogen) olarak adlandırılır. Normal bir kişide saçların %80’i anajen, %2’si ketojen ve %18’i fazdadır. Anajen fazdaki saçların yüzdesi azalarak, telojen faz yüzdesinin artmasına telojen effluvium denir. Tiroid bezininin fonksiyon bozuklukları, demirden fakir beslenme, gerekli vitamin ve minarelleri almama ve bazı ilaçlar telojen effluviuma neden olabilir.
  • Traksiyon (çekilme) tarzı alopesi: Kadınların saçlarını sıkı bir şekilde bağlaması ile oluşur. Afro-amerikan kadınlarda daha sık görülür. Tipik olarak ön hat ve yanlarda seyrelme ile kendini gösterir.
  • Kemoterapiye bağlı alopesi: Anagen effluvium olarak da adlandırılır. Çok büyük bir kısmında tedavi bittikten sonra saçlar normale döner.

Ciltte iz bırakan alopesi tipleri nelerdir?

    • Saç mantarı (Tinea Capitis): En çok çocuklar ve yaşlılar gibi savunma sistemi düşük kişilerde daha fazladır. En sık sebepleri Trichophyton ve Microsporum tür mantarlardır. Tanısı kültür alınması ve mikroskobik inceleme ile konulur. Eğer ailede bir bireyde saptanırsa tüm aile bireylerinin incelenmesi gerekir. Tedavi de ise mantar (anti-fungal) ilaçları kullanılır.
  • Musinöz alopesi (Alopecia mucinosa): Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Saç köklerini besleyen salgı bezlerinde musin denen bir maddenin birikmesi ile oluşur.
  • Neoplastik alopesi: Tümörlerin saçlı deriyi infiltre etmesi ile oluşur.

Androgenetik Alopesi

Hormonlara bağlı dökülme şeklidir. Tipik olarak saç kökleri öncelikle incelir sonrasında da kellik görülür. Testesteron hormonu her ne kadar erkeklik hormonu olarak bilinse de kadınlarda bulunmadığı gibi bir yanlış algıya düşmemek gerekir.

Erkeklerin %70’i ve kadınların %45’i bu tip dökülmeden etkilenir. Testesteron kıl köklerinde 5 alfa redüktaz enzimi tarafından dihidrotestesteron adlı bir hormona dönüştürülür. Bu tarz dökülmesi olan bireylerin sadece belirli bir kısmında yüksek bulunur.

Önemli bir kısımda ise hormon seviyeleri tamamen normaldir. Bunun nedeni ise dihidrotestesteronun büyük bir kısmının saç köklerinde üretilmesi ve buradan sistemik dolaşıma çok az geçmesidir.

Bundan ötürü saç dökülmesinin nedenleri araştırılırken bu faktörün göz önünde bulundurulması gerekir. Dihidrotestesteron saç hücrelerindeki reseptörlere bağlanarak hücre içine sinyal gönderir;

saçlı deride saç dökülmesini artırırken vücudun diğer bölgelerinde kıllanma artışına yol açar. Bazı çalışmalarda bu tarz saç dökülmesi olan erkeklerde kalp hastalıkları ve prostat büyümesi riskinin de arttığı gösterilmiştir.

Androjenik alopesi tedavileri

5 alfa redüktaz enzim inhibitörleri

Finasteride etken maddesi içeren ilaçlar, androjenik alopesi tedavisinde FDA onayı almışlardır. Etkilerini 5 alfa redüktaz enzimi tip II’yi etkisiz hale getirerek gösterirler.

Bu grupta bahsedilmesi gereken diğer bir etken madde ise Dutasteride’dir. 5 alfa redüktaz tip 1 ve tip II’ye etki gösterir. Kısa dönem kullanımda finasteride göre daha etkin olduğu gösterilmiştir. Uzun dönemli kullanım sonuçları olmadığından henüz FDA onayı yoktur.

Her iki ilaç yan etkileri tarafından karşılaştırıldığında aynı veriler saptanmıştır.

Minoxidil

Minoxidil etken maddesi ilk başta tansiyon hastalarında kan basıncını regüle etmek için kullanılmıştır. Saç büyümesini ne şekilde stimüle ettiği hala tam olarak anlaşılamamış olmasına rağmen androjenik saç dökülmesi tedavisinde FDA onayı almıştır.

Topikal olarak kullanan hastaların %60 civarında saç dökülmesinin durduğu saptanmıştır. Minoxidil kullanan hastaların çoğu ilacı bıraktıklarında eskisinden daha yoğun bir saç dökülmesi ile karşılaşmaktadırlar. Bu sebeple ilacın sürekli kullanılması önerilmektedir.

Saç Ekimi

Saç ekimi yıllar içinde gelişerek son yıllarda gerçekleşen en çok medikal estetik işlemlerinden biri haline gelmiştir. Her yıl birçok insan diğer ülkelere seyahat ederek saç ekimi yaptırmaktadır. Saç dökülmesinden yakınan kişilere kalıcı çözüm sunması en büyük artısıdır.

Alınacak sonuç kişinin tedaviye uygun olması, beklentisi, işlemi yapan kliniğin ve cerrahın tecrübesine göre değişkenlik gösterir. Kişiye özel planlama yapan ve tecrübeli kliniklerde gerçekleştirilen saç ekimleri yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

Alopesi Fiyatları 2024

Alopesi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Smile Hair Transplant Clinic Istanbul has 4.91 out of 5 stars 4534 Reviews on ProvenExpert.com