Saç Ekiminde Greft Nedir ?

Greft Nedir?

Greft tıp dilinde vücudun başka bir bölgesine nakledilmek üzere verilen dokulara verilen genel addır. FUE saç ekiminde ise etrafındaki doku ile birlikte alınan saç kökleri için kullanılır.

Günümüzde internet bize her konuda bilgi sağlamaktadır, safir saç ekimi yaptıracak bireylerin çoğu işlem öncesinde internetten araştırma yapmakta ve kendilerince işlemin nasıl olması gerektiği hakkında bir görüşe sahip olmaktadırlar.

Bir çok yazıda greft sayısı, FUE saç ekimi sonucunu etkileyecek en önemli özellik olarak sunulsa da aslında tek başına değerlendirildiğinde bize sonuç hakkında sadece sınırlı bilgi verir ve hastalar greft sayısının kendilerince yüksek olmasına rağmen neden sonucun kendilerini tatmin etmediğine anlam veremezler.

FUE saç ekiminde sonucun yoğunluğunu ve doğallığını, greft sayısının yanında her bir greft içindeki saç sayısını, her bir saç telinin kalınlığını ve ekim yapılacak yüzey alanın büyüklüğünü de değerlendirmek gerekir.

Dünyadaki her olay matematik ve fizikle açıklanabilir. Fiziksel hesaplamalarda bir maddenin yoğunluğunu belirlemek için kütleyi hacime böleriz.

Safir saç ekiminde, ekim yapılan yeni saçları yüzey alanını kapatacak tek bir madde olarak düşünürsek, greft sayısı x greftlerde bulunan ortalama saç sayısı x her bir saç telinin kalınlığı bize kütleyi yani mutlak kalınlığı verir; kütlenin yayılacağı hacmi de yüzey alanı olarak düşünebiliriz.

Dolayısı ile greft sayısı fazla ise, greft başı saç sayısı fazla ise ve saç tellerinin kalınlığı fazla ise sonuç hastalar açısından o kadar tatmin edici olur. FUE saç ekimi sonucu etkileyen diğer faktörler varken sadece greft sayısını önemsemek ve bu veri ile plan yapmak sizi gerçeklerden uzaklaştırır.

Greft sayısı donör bölgenin yüzey alanı ve yoğunluğu tarafından belirlenir. Kısacası donör alan ne kadar büyük ve sık ise greft sayısı o kadar fazla olur. Akıldan çıkarılmaması gereken bir diğer nokta ise donör alanı büyük olan insanların, ekim yapılacak bölgelerinin de büyük olduğudur.

Basitçe geniş bir yüzeye yapılan FUE saç ekiminde küçük bir bölgeye yapılan ekimle aynı yoğunluğu elde etmek için daha fazla greft kullanmak gerekecektir. Bu göz önüne alındığında sayının sonucu düşünüldüğü kadar etkilemediği görülmektedir. İyi bir sonuç elde etmek için Cm2 başına 35-45 greft konulması gerekmektedir.

Her bir greftte bulunan saç sayısı ortalama 2.2 saç/greft olarak saptanmıştır. Bazı bireylerin greftleri incelendiğinde bu sayının 3-4, bazı bireylerde ise 5-6 civarında olduğu görülür. Greft başına düşen saç sayısının çokluğunun sonuç üzerinde olumlu etkisi vardır.

Saç tellerinin kalınlığı mikron (mikrometre) birimi ile ölçülür. Bir insanın saç telinin çapı 17-181 mikron arasında değişim gösterir. Bu değer sarışın ve gri saçlarda en düşük, siyah saçlarda ise en yüksektir. Olabilecek en düşük ve en yüksek değer oranlandığında aslında bu faktörün sonuç üzerinde ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir.

FUE saç ekiminde sonuç denklemi

Yukarıda bahsedilen faktörler göz önüne alarak sonucu etkileyen faktörler ile bir denklem oluşturabiliriz

Greft sayısı x Greft başına düşen ortalama saç sayısı x Ortalama saç teli kalınlığı / Ekim yapılacak yüzey alanının büyüklüğü= Mutlak Yoğunluk (Absolute Density)

Mutlak yoğunluğu artıran her bir faktör saç ekimin sonucu üzerinde pozitif etkisi vardır. Bu sebeple hastaya ekim öncesi planlama yapılırken bütün bu faktörler göz önüne alınmalıdır.

Saç ekiminde planlama aşamasında istenilen sonucu elde etmek açısından tüm faktörlerin değerlendirilmesi çok önemlidir:

  1. Donör alandan ihtiyaçtan fazla greft alınabileceği düşünülüyor ise ekim yapılacak yüzey alan hesaplanmalı ve buna uygun sayıda greft alınmalıdır.
  2. Eğer donör alandan çıkacak sayının kısıtlı olacağı düşünülüyor ise ekim yapılacak yüzey alan buna göre sınırlandırılmalıdır.
  3. Eğer ekim yapılacak alan çok ufak bir alan ise önce insizyonların yapılması, alınacak greft sayısının tam olarak bilinmesi açısından en uygundur. Bu sayede gerekenden fazla greft alınmasının önüne geçilmiş olur.
  4. Eğer ekim yapılacak bireyin saçları ince ise belirli bir yoğunluğa ulaşmak için insizyonlar/kanallar mutlaka belirli bir yoğunlukta açılmalıdır.

Bu değişkenler göz önüne alınarak yapılan planlama sonucunda, tatmin edici bir yoğunlukla safir saç ekimi yapılacak alan kişiye uygun olarak belirlenerek kişinin isteğini karşılayacak bir sonuç elde edilebilir.

Smile Hair Transplant Clinic Istanbul has 4.91 out of 5 stars 4534 Reviews on ProvenExpert.com